Informacje

20-Gru-2020

HARMONOGRAM SPOWIEDZI PRZEDŚWIĄTECZNEJ

• Poniedziałek (21.12.2020) 10.00-12.00, 16.00-18.00, po Mszy św. wieczornej

• Wtorek (22.12.2020) 8.00-10.00, 16.00-18.00, po Mszy św. wieczornej

• Środa (23,12.2020) 10.00-12.00, 16.00-18.00, po Mszy św. wieczornej

• Czwartek (24.12.2020) – WIGILIA 10.00-12.00

HARMONOGRAM MSZY ŚWIĘTYCH ZA MIESZKAŃCÓW PARAFII

• Brusiek, ul. Kościelna, Polna, Rzeczna – 2 stycznia 2021 godz. 16.30;

• Brusiek, ul. Koszęcińska, Przylasek, Bagienna – 3 stycznia 2021 godz. 9.00;

• Drutarnia, ul. Dolna, Sportowa, Skłodowskiej – 28 grudnia 2020 godz. 18.00;

• Drutarnia, ul. Szkolna – 29 grudnia godz. 18.00;

• Drutarnia, ul. 3-go Maja (numery parzyste) – 2 stycznia 2021 godz. 17.30;

• Drutarnia, ul. Kwiatowa, Kasprowicza, Miłosza, Szymanowskiego, Kuźnicka, Łowicka – 3 stycznia 2021 godz. 7.30;

• Drutarnia, ul. 3-go Maja (numery nieparzyste) – 3 stycznia 2021 godz. 11.00;

• Drutarnia, ul. Popiełuszki, Tetmajera – 4 stycznia 2021 godz. 18.00;

• Drutarnia, ul. Kołłątaja, Roździeńskiego – 5 stycznia 2021 godz. 18.00;

• Drutarnia, ul. Koszęcińska – 6 stycznia 2021 godz. 7.30;

• Drutarnia, ul. Rzeczna – 6 stycznia 2021 godz. 11.00.

Ofiary składane w kopertach będą przeznaczone na inwestycje w parafii.

WYKONANE INWESTYCJE OD 10 CZERWCA 2019 R.:

• pomalowanie plebanii i wymiana podłogi w kuchni;

• postawienie nowej kuchni na plebani wraz ze sprzętem (zapłaciłem z moich pieniędzy wypracowanych w szkole);

• wymiana dachu na plebanii;

• wymiana instalacji grzewczej na plebanii;

• wymiana ogrzewania na gazowe w kościele i na plebanii;

• załatanie dachu na kościele w Drutarni;

• postawienie poręczy na chór w kościele w Drutarni;

• wymiana głośników przy kościele w Bruśku;

• montaż przycisku odcinającego zasilanie na kościele w Bruśku;

• i wiele innych pomniejszych rzeczy typu pomalowanie krzyża misyjnego (za co rodzicom dzieci pierwszokomunijnych jestem wdzięczny).

• W trakcie realizacji jest montaż przycisku odcinającego zasilanie na kościele w Drutarni oraz prace projektowe zabezpieczenia przed podmywaniem kościoła w Bruśku i chodnik dookoła tegoż.

Za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii i za ofiary pieniężne bez których byłoby niemożliwe cokolwiek zrobić serdecznie dziękuję: Bóg zapłać!

INWESTYCJE ZAPLANOWANE NA 2021 R.:

• wykonanie zabezpieczeń wodnych i chodnika przy kościele w Bruśku;

• ocieplenie plebanii;

• montaż baterii fotowoltaicznych na plebanii.

Oczywiście wszystkie to cele mogą być zrealizowane tylko dzięki Waszej drodzy Parafianie i Goście ofiarności, którą doceniam i za którą serdecznie jeszcze raz dziękuję.

Zaproszenie

20-Gru-2020

Ksiądz Dominik Chmielewski salezjanin zaprasza do szczególnej akcji
mającej otoczyć opieką rodziny

Liturgia Domowa i Modlitwy przy stole na Adwent 2020

25-Lis-2020

Nauki Przedmałżeńskie Online

04-Lis-2020

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza narzeczonych na szóstą edycję nauk przedmałżeńskich w formie online, która rozpocznie się 23 listopada b.r..

Proponowana forma obejmuje 4 spotkania jako wideokonferencje w czasie rzeczywistym.

Spotkania online przeznaczone są dla narzeczonych z terenu diecezji gliwickiej, którzy do sierpnia 2021 roku zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa.

Narzeczeni, którzy z powodu drugiej fali epidemii przerwali parafialne katechezy przedmałżeńskie mogą je uzupełnić uczestnicząc w wybranych tematach.

Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie internetowej: dorodzin.pl

Wyrażamy wdzięczność za życzliwość i współpracę – Bóg zapłać!

Ks. Waldemar Niemczyk – diecezjalny duszpasterz rodzin
Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie – diecezjalni doradcy życia rodzinnego

Odpust Parafialny w Drutarni

10-Paź-2020

W najbliższą niedzielę tj. 10.10.2020r. w kościele parafialnym pw. MB Fatimskiej w Drutarni będziemy obchodzić odpust.

Msze Św. w Drutarni o godz. 7:30 oraz 11:00

Kazania odpustowe głosi ks. Krzysztof Domoracki

Rozrządzenie Rady Ministrów

31-Maj-2020

Poniżej można się zapoznać z treścią rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie-Rady-Ministrów-29.05.2020.pdf

Dekret

31-Maj-2020

BISKUP GLIWICKI                                   Gliwice, 30 maja 2020 roku

DEKRET

W związku z nowymi wytycznymi władz państwowych dotyczącymi sytuacji epidemicznej w naszym kraju, na terenie Diecezji Gliwickiej, aż do odwołania, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Zniesione zostają limity osób we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych podczas zgromadzeń liturgicznych, nabożeństw, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy prywatnej. Zachowany zostaje w mocy obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności takich jak zakrywanie ust i nosa oraz regularne dezynfekowanie pomieszczeń.                      Z zachowania obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są celebransi podczas sprawowania swojej funkcji oraz osoby wykonujące posługę lektora, kantora, psałterzysty i organisty w trakcie wykonywania swojej funkcji.

2. Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale tylko wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowania osobnych ołtarzy. Należy przy tym zachować wskazane normy państwowe, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, a także odpowiednie zalecenia sanitarne (zasłanianie ust i nosa lub odstęp 2 metrów). Zalecam natomiast adorację najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej oraz ramach popołudniowego nabożeństwa, zaś w oktawie w związku z wieczorną Mszą świętą, odprawić stosowne nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas tych nabożeństw zaleca się wykorzystanie tekstów i obrzędy przeznaczonych na procesję Bożego Ciała (odczytanie jednej lub wszystkich Ewangelii oraz odmówienie przypisanych do wybranego lub wszystkich ołtarzy modlitw błagalnych).

3. Częściowo przywraca się do swojej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy w czasie Mszy świętej mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii świętej z zachowaniem właściwych przepisów liturgicznych. Nadal pozostaje w mocy zakaz zanoszenia przez nich Komunii świętej chorym; ta posługa pozostaje, zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, w kompetencji kapłanów i diakonów.

4. Zezwala się na przywrócenie do służby podczas celebracji liturgicznych i nabożeństw ministrantów – także tych poniżej 13 roku życia – Dzieci Maryi i Młodzieży Maryjnej, o ile rodzice w poszczególnych przypadkach nie wyrażą sprzeciwu.

5. Należy przywrócić regularne sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w kościołach i kaplicach publicznych. Miejscem sprawowania tego sakramentu powinny być w pierwszym rzędzie konfesjonały otwarte. Kratka w każdym konfesjonale powinna być z obu stron zabezpieczona odpowiednią folią. Wszystkie konfesjonały – szczególnie zamknięte – powinny być regularnie dezynfekowane. Zaleca się by tak spowiednik jak i penitenci na czas spowiedzi zasłaniali usta i nos.

 

6. Według roztropnej oceny rządców parafii, po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za formację, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności takich jak: zasłanianie ust i nos, odpowiednia odległość między osobami, dezynfekcja dłoni, regularna dezynfekcja pomieszczeń, dopuszczona jest organizacja spotkań formacyjnych dla grup parafialnych. W przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych należy bezwzględnie wziąć pod uwagę ewentualny sprzeciw rodziców.

7. Przywraca się zwyczajną formę sprawowania liturgii pogrzebowej. Tym samym ponownie możliwe jest odprawienie Mszy świętej pogrzebowej w obecności doczesnych szczątków zmarłej osoby. Zarówno podczas celebracji sprawowanych w kaplicy przedpogrzebowej (którą należy często dezynfekować), w kościele, na cmentarzu a także podczas konduktu pogrzebowego należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (w pomieszczeniach zasłanianie ust i nosa zgodnie z wyżej podanymi zasadami, w przestrzeni otwartej zachowanie odpowiedniej odległości lub zasłanianie ust i nosa).

8. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

† Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

ks. Sebastian Wiśniewski

kanclerz Kurii