Transmisje Mszy św. i nabożeństw w okresie pandemii koronawirusa w radio, telewizji i internecie (godzina, gdzie)

22-Mar-2020

W niedziele Msze św.:

  7.00 TVP 1 (z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie).

  9.00 Polskie Radio Program 1,  Radio Maryja (z kościoła Św. Krzyża  w Warszawie).

  9.30 TV TRWAM (z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej).

10.00 TV Imperium, również w internecie na www.tvimperium.pl
(z katedry p. w. Piotra i Pawła w Gliwicach).

10.30 TV Polsat Rodzina (dla dzieci, ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie).

13.00 TVP Polonia (z kościołów w Polsce).

Gorzkie Żale:

18.00 TV Imperium, również w internecie na www.tvimperium.pl
(z katedry p. w. Piotra i Pawła w Gliwicach).

W tygodniu od poniedziałku do soboty transmisje Mszy św.:

  7.00 TVP 1 (z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie). 

  7.00 Radio Maryja (z Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu).

  8.00 TV Imperium, również w internecie na www.tvimperium.pl
(z katedry p. w. Piotra i Pawła w Gliwicach).

13.30 TV TRWAM (z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej).

18.00 TV Imperium, również w internecie na www.tvimperium.pl
(z katedry p. w. Piotra i Pawła w Gliwicach), w piątki Droga Krzyżowa g. 18.00.

20.00 TVP 3 (z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej).

Codziennie Apel Jasnogórski transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze

21.00 TV TRWAM (transmisja z kaplicy MB).

Zmiana godzin otwarcia kościoła

16-Mar-2020

Kościół parafialny w Drutarni dla wiernych będzie otwarty jedynie poza godzinami odprawiania Mszy św., tj. codziennie od 8.30 do 16.30, a w niedziele od 12.00 do 16.00. Msze św. zgodnie z dekretem biskupa odbywają się bez udziału wiernych

Dekret Biskupa Gliwickiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce

14-Mar-2020

BISKUP GLIWICKI                                                                                 

dnia 14 marca 2020 roku

Nr  334/20/A

D E K R E T

            W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

            1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.

            2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;

            3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;

            4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;

            5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;

            6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;

            7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;

            8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;

            9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;

            10. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna zgodnie z wcześniejszym komunikatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00; dyżur będzie pełnił pracownik Kancelarii oraz Sądu Biskupiego, celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i koniecznych. Pozostali pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji przełożonych pod numerami telefonów, zaś wiernych proszę by konieczne sprawy załatwiać za pośrednictwem duszpasterzy;

            11. ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń; dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej;

            12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

                                                                                                   + Jan Kopiec

                                                                                                  Biskup Gliwicki

ks. Sebastian Wiśniewski

         kanclerz Kurii

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej

12-Mar-2020

DYSPENSA
OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA
WE MSZY ŚWIĘTEJ

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. zapośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Komunikat Biskupa Gliwickiego w sprawie epidemii koronawirusa

12-Mar-2020

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

12-Mar-2020

KOMUNIKAT Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

01-Mar-2020