Remonty

Informacje ogólne
Opinia mykologiczno-budowlana dot. kościoła w Bruśku opracowana przez mgr inż. arch. Dominika Mączyńskiego
A tak wygląda stan naszego kościoła z bliska – zdjęcia są opisane w “opini”