Propozycja utwardzenia terenu przy kościele w Bruśku