Zaproszenie

Ksiądz Dominik Chmielewski salezjanin zaprasza do szczególnej akcji
mającej otoczyć opieką rodziny