wielkanoc2016

Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i chwałę dajmy,
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel.
Zdrowia, radości i błogosławieństwa życzy
Ks. Proboszcz Krzysztof Sędłak