Głębokiego przeżycia
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
duchowego ubogacenia i spokoju
Życzy
Ks. Proboszcz Krzysztof Sędłak

2